Yeni Sayfa 2
Proje ve Uygulama

·  PROJELENDİRME

- Konfor Kriterlerinin Belirlenmesi
- Sistem seçimi
- Seçilen Sistemin dizaynı
- Yük Hesapları
- Hava Miktarlarının Hesaplanması
- Su miktarlarının Hesaplanması
- Cihaz ve Ekipman seçimi
- Prensip Şemalarının hazırlanması
- Uygulama Projelerinin çizimi
- Proje raporu Hazırlanması

 ·  UYGULAMA

- İş Programı Oluşturma
- İş gücü ve eleman ihtiyaç analizi
- Şantiye Kurulumu ve organizasyonu
- Malzeme alımına ilişkin
- Metrajların Hazırlanması
- Diğer İş birimleriyle organizasyonun kurulması
- Planlama ve Programların oluşturulması
- Araç, gereç ve alet temini
- Sistem test ve ayarları
- Sistemi işletmeye alma
 

 Copyright 2013 - 2017 © Umut Isı Doğalgaz Her hakkı saklıdır.